Behandeling

Praktijkruimte

Ben je mijn cliënt?

Je moet minimaal 18 jaar zijn. Ik doe individuele behandeling en naasten kunnen hierin betrokken worden. Mijn werkwijze is gebaseerd op verschillende methodieken, zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, ACT, relatie therapie (EFT), familieopstellingen, psychodynamische psychotherapie.

Ik kan je niet of minder goed helpen:

  • Als het niet lukt om te spreken over wat je denkt, opmerkt, voelt of van binnen ervaart.
  • Als je af wilt van: alcohol- en drugsverslaving, eetstoornis, psychose, bipolaire stoornis, automutilatie.
  • Als er regelmatig crisismomenten zijn waarop je niet alleen kan zijn, of thuis de boel afbreekt.

Dit is iets anders dan dat je het soms niet meer ziet zitten, want dat is een relatief normaal verschijnsel. Waar het om gaat is of je jezelf nog voldoende in de hand hebt. Als dat niet zo is, dan ben je beter af bij intensievere hulp, waarbij meer opvang en eventueel medicatie geboden kan worden. Als je jezelf niet weet te verwoorden, dan bent je wellicht beter af bij een meer non-verbale therapie, zoals een lichaamsgerichte of creatieve therapie.

Het beste kan ik je helpen

Als je naar jezelf kunt kijken en daarover met mij wilt spreken: je eigen ervaringen, gedrag, gevoelens, gedachten, reacties, etc. Andere mensen in jouw leven kunnen we vanuit de therapiekamer niet veranderen. Wel hoe je met hen omgaat. En dat zal hun gedrag naar jou weer veranderen.

Een dergelijk proces is mogelijk als je niet helemaal door je klachten en onvrede in beslag genomen wordt en als er innerlijk ruimte is om naar jezelf te kijken. Daarnaast geldt in het algemeen dat je waarschijnlijk niet voor hulp zou aankloppen, als de mensen waarmee je in je leven te maken hebt gehad, je aardiger hadden bejegend en je behoeften beter hadden begrepen. Het (h)erkennen en kunnen aangeven van je behoeften en je belangen, op een manier dat de ander je werkelijk begrijpt en accepteert, is helaas iets dat voor elk mens moeilijk is.

Ik heb geen specifieke aandachtsgebieden en inmiddels heb ik alle problematiek vaak genoeg voorbij zien komen. Toch kan ik niet iedereen goed genoeg helpen. Maar als ik je niet kan helpen, dan help ik je met een verwijsadvies.

Medicatie kan ik niet geven, want ik ben geen arts. Ik sta niet afwijzend tegenover medicatie. Vaak is dit een tijdelijk hulpmiddel, waardoor je ondertussen beter aan jezelf kan werken. Als dit nodig is, dan kan ik de huisarts erom vragen. En als je weer beter in je vel zit, dan kan de medicatie worden afgebouwd. Het is ook mogelijk om een consult te vragen bij een psychiater.

Visie individuele therapie

Voor goede hulp is geen langdurige intake nodig met verschillende professionals of grote publiekelijke wachtkamers. Ook is het niet nodig dat je telkens weer een andere behandelaar krijgt. Ik denk dat cliënten behoefte hebben aan privacy en aandacht willen voor hun eigen verhaal. Ik ontvang je in een ruimte die vertrouwd aanvoelt, met prettige stoelen, met echte koffie en een keuze aan thee. We worden niet gestoord door een telefoon. Ik geef je de ruimte om in je eigen tempo je verhaal te doen, waarbij ik niet na drie kwartier zeg dat de sessie voorbij is.

De stap om een psycholoog te raadplegen kost vaak enige moeite, want heden ten dage ziet men dit nog vaak als zwakte. En dat is niet juist. Het aangrijpen van de kans om beter te functioneren en om meer zicht te krijgen op jezelf en je relaties, vind ik geen zwakte. Het oogt juist waardering als je naar jezelf wilt kijken. En het vergt enige moed om te beseffen dat verandering bij jezelf begint.

Hoewel er tegenwoordig vele kant en klare behandelingen voor diverse problemen zijn, ben ik een therapeut die niet zozeer naar de klachten kijkt, maar naar de mens erachter. Oplossingen en behandelmethoden moeten bij je passen, anders werken ze niet.

Daarbij is het belangrijk dat het klikt tussen ons, zodat je je begrepen en veilig voelt. Je hoort de gelegenheid te krijgen om over pijnlijke kwesties te spreken en om je kwetsbaar te mogen opstellen. Ik ben er niet om een oordeel over je te vellen (dat doe je zelf of doet een ander waarschijnlijk al genoeg), maar om je te helpen. In mijn werkwijze probeer ik samen met jou te begrijpen hoe het probleem er precies uit ziet, wat het voor je betekent, waar het vandaan komt en waar mogelijkheden liggen om er iets aan te doen.
De mogelijkheid bestaat dat ik voorstel om een collega in te schakelen voor een deelprobleem, waarbij je gewoon bij mij in behandeling blijft.

Veranderen is een proces. Het kost tijd en het gaat stapje voor stapje. Voor een behandeling van een langer bestaand probleem dat veel levensgebieden beïnvloedt, kun je gerust een paar jaar uittrekken, waarbij er gemiddeld eens per twee weken een sessie is.

Maar als er sprake is van een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, terwijl je daarvoor goed genoeg functioneerde, dan zijn er slechts enkele sessies nodig als ik gebruik maak van EMDR. Het gaat dan om nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, inbraak, overval, seksueel misbruik of vernedering.

De wetenschap heeft inmiddels aangetoond dat elk mens kwetsbaar is en dat niemand perfect is. Daarbij varieert ons psychische functioneren. Die ene dag of die ene week voelen we ons beter dan de andere. Of het ene moment is je relatie leuk en het andere moment niet. Dus helaas, het gaat nooit lukken om je altijd top te voelen. Boeken waarin dit staat verkondigen onzin. Het maximaal haalbare is dat je gemiddeld gezien voldoende tevreden bent. Psychotherapie is een methodiek om van nare gevoelens af te komen. Er zijn vele therapeuten en vele methodieken. Allemaal hebben ze iets te bieden, maar niet eindeloos. In de regel duren mijn behandelingen niet meer dan drie á vier jaar.

Intake

Tijdens de eerste zitting is er een kennismaking en verkennen we samen het probleem. Ik stuur je vooraf per mail een lijst met vragen, die je thuis kunt beantwoorden en mij (beveiligd) kunt terug mailen.

Meestal neemt de intake een paar sessies in beslag. Soms laat ik je vragenlijsten invullen.
Vragenlijsten zijn altijd beperkt geldig. Het zijn momentopnames. Ze zeggen ook niet alles over je. Want het 'meetbereik' is beperkt en je kunt de resultaten verschillend interpreteren.

De intake leidt tot een behandelplan. Op elk moment tijdens de behandeling kan het behandelplan gewijzigd worden. Zolang wij het er maar samen over eens zijn.

Ik doe geen psychodiagnostisch onderzoek waarvoor (neuro)psychologische testen nodig zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderzoek naar intelligentie, of persoonlijkheid, of geheugen.