Visie individuele therapie

Voor goede hulp is meestal geen langdurige intake met verschillende hulpverleners nodig of grote publiekelijke wachtkamers. Ook is het meestal niet nodig dat u gezien wordt door allerlei verschillende behandelaars. Cliënten hebben behoefte aan privacy en willen aandacht voor hun specifieke probleem. Ik ontvang mijn cliënten in een ruimte die vertrouwd aanvoelt, met prettige stoelen, met echte koffie en een keuze aan thee. We worden niet gestoord door een telefoon. Ik geef de ruimte om in uw eigen tempo uw verhaal te doen, waarbij ik niet na 45 min zeg dat de sessie voorbij is.

De stap om een psycholoog te raadplegen kost vaak enige moeite, want heden ten dage ziet men dit helaas nog steeds als zwakte. Vreemd eigenlijk. Het aangrijpen van de kans om bevrijd te worden van hinderlijke klachten, om beter te functioneren of om meer zicht te krijgen op uzelf en uw relaties, vind ik geen zwakte. Het oogt juist waardering als u naar zichzelf wilt kijken. En het vergt enige moed om te beseffen dat verandering bij jezelf begint.

Hoewel er tegenwoordig vele kant en klare behandelingen voor diverse problemen zijn, ben ik een therapeut die niet zozeer naar de klachten kijkt, maar naar de mens erachter. Oplossingen en behandelmethoden moeten bij u passen, anders werken ze niet. Ik vraag u dan ook regelmatig naar feedback en ik respecteer deze. Dit verhoogt uw betrokkenheid bij uw eigen veranderproces.

Daarbij is het belangrijk dat het klikt tussen ons, zodat u zich begrepen en veilig voelt. U hoort de gelegenheid te krijgen om over pijnlijke kwesties te spreken en om uw kwetsbaar te kunnen opstellen. Ik ben er niet om een oordeel over u te vellen (dat doet u zelf of een ander waarschijnlijk al genoeg), maar om u te helpen. In mijn werkwijze probeer ik samen met u te begrijpen hoe het probleem er precies uit ziet, wat het voor u betekent, waar het vandaan komt en waar mogelijkheden liggen om er iets aan te doen. Een effectief behandelplan heeft vaak meerdere invalshoeken en aangrijpingspunten. En de mogelijkheid bestaat dat wij in overleg een collega inschakelen voor een deelprobleem.

Veranderen is een proces. Het kost tijd en het gaat stapje voor stapje. Dat is helaas een vast ervarings-gegeven. Voor een behandeling van een probleem dat veel levensgebieden beïnvloedt, kunt u gerust een jaar uittrekken, waarbij er gemiddeld wekelijks of eens per twee weken een sessie is.
Echter, indien er sprake is van een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, terwijl u daarvoor redelijk happy functioneerde, dan zijn er slechts enkele sessies nodig als ik gebruik maak van EMDR. Het gaat dan om nare gebeurtenissen als een overval, ongeluk, verlies van dierbare, geweld, inbraak, aanranding, verkrachting, misbruik, vernedering.