Intake en metingen

Tijdens de eerste zitting is er natuurlijk een kennismaking en verkennen we samen het probleem. Dit heet de intake. Ik stuur u vooraf per mail een lijst met vragen, die u thuis kunt beantwoorden en mij kunt terug mailen.

Meestal neemt de intake een paar sessies in beslag. Bij voorkeur laat ik u enkele vragenlijsten invullen. Tijdens de behandeling krijgt u om de drie maanden een verzoek om een online klachtenlijst in te vullen. Vanzelfsprekend bespreek ik de resultaten met u.
Vragenlijsten zijn altijd beperkt geldig. Het zijn momentopnames. Ze zeggen ook niet alles over u.

De intake leidt tot een behandelplan, dat wij samen bespreken. Op elk moment tijdens de behandeling kan het oorspronkelijke behandelplan gewijzigd worden. Zolang wij het er maar samen over eens zijn.

Tijdens de behandeling is het belangrijk, zowel voor u als voor mij, om periodiek te bespreken wat de voortgang is en hoe u de therapie ervaart. Ik wil vooral feedback van u.

Het meetbaar maken van wat er in een psychotherapie gebeurt (middels vragenlijsten), geldt als criterium voor een kwalitatief goede praktijkvoering. Verzekeraars stellen dit ook als voorwaarde voor vergoeding. Uw antwoorden op vragenlijsten zijn geheim.